Tuesday, May 26, 2009

-UMATKU-


Dari Abu Hurairah r.a katanya, Rasulullah s.a.w bersabda yang bermaksud :
Sesiapa yang tidak mematuhi imam dan memencilkan diri daripada jamaah lalu dia mati, maka matinya seperti mati jahiliyyah. Sesiapa yang mati terbunuh dibawah bendera kefanatikan,
bermusuhan dan berperang kerana fanatik kesukuan (kebangsaan), dia bukan umatku. Dan sesiapa yang keluar dari umatku lalu menyerang umatku, maka dia bukan umatku.Dan sesiapa yang keluar dari umatku lalu menyerang umatku, membunuh orang-orang baik dan orang-orang jahat tanpa mengira adakah dia orang mukmin atau tidak dan tanpa mengendahkan janji yang telah dibuatnya, orang itu juga bukan umatku.

(H.R. Muslim)
-tajdidniatselalu-

No comments: